Home > Bất Động Sản > Quỹ chỉ số là gì? Điểm khác biệt quy chỉ số so quỹ hỗ tương

Quỹ chỉ số là gì? Điểm khác biệt quy chỉ số so quỹ hỗ tương

Tìm hiểu quỹ chỉ số là gì

Quỹ chỉ số là một loại quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tìm cách theo dõi sự trở lại của một chỉ số thị trường cụ thể. Nó làm như vậy bằng cách đầu tư vào tất cả hoặc một phần của chứng khoán trong chỉ số đó. Cùng bất động sản meeyland tìm hiểu cách hoạt động của các quỹ chỉ số và lý do tại sao các quỹ được quản lý thụ động này là một lựa chọn thông minh để đầu tư chi phí thấp nhé.

Quỹ chỉ số là gì?

Quỹ chỉ số là một qũy giao dich trao đổi hoặc quy hỗ tương, cố gắng “theo dõi” hoặc đạt được lợi nhuận tương tự như một chỉ số thị trường cụ thể. Quỹ hoàn thành mục tiêu của mình để theo dõi một chỉ số chủ yếu bằng cách mua chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu, ví dụ) của các công ty tạo nên chỉ số. Như vậy, các quỹ chỉ số cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư gián tiếp vào toàn bộ thị trường mà không cần phải đầu tư vào cổ phiếu của các công ty riêng lẻ mà nó bao gồm.

Tìm hiểu quỹ chỉ số là gì

Tìm hiểu quỹ chỉ số là gì

Hoạt động quỹ chỉ số như thế nào?

Một chỉ số thị trường đo lường hiệu suất của một nhóm chứng khoán đại diện cho một thị trường hoặc lĩnh vực kinh tế nhất định. Nhưng bạn không thể đầu tư trực tiếp vào một chỉ số thị trường. Nếu bạn muốn đạt được lợi nhuận gần đúng với lợi nhuận của chỉ số, quỹ chỉ số là một lựa chọn thực tế. Khi bạn mua cổ phần của một quỹ chỉ số, thông qua môi giới chiết khấu hoặc một công ty đầu tư, bạn gián tiếp đầu tư vào chứng khoán mà họ trực tiếp đầu tư.

Bởi vì các nhà quản lý của quỹ không tích cực chọn chứng khoán để đưa vào danh mục đầu tư của họ mà thay vào đó chỉ mua những chứng khoán được tìm thấy trong tiêu chuẩn mà họ đang theo dõi, các quỹ chỉ số được cho là các khoản đầu tư được quản lý thụ động.

Nhiều chỉ số chứng khoán sử dụng vốn hóa thị trường để cân bằng chứng khoán, có nghĩa là những công ty có cổ phiếu có vốn hóa thị trường hoặc tổng giá trị cao hơn được thể hiện mạnh mẽ hơn trong chỉ số. Bí quyết chính cho các nhà quản lý quỹ chỉ số là để phù hợp với trọng số của cổ phiếu trong quỹ với trọng số trong chỉ số.

>>>Xem thêm: https://medium.com/@minhvantai123/review-hôm-nay-thực-hư-bất-động-sản-meeyland-lừa-đảo-c143edeaaaca

Điểm khác biệt quỹ chỉ số so với quỹ tương hỗ

Thuật ngữ “quỹ chỉ số” không phải là hoán đổi cho nhau với “quỹ lẫn nhau.” Lý do chính là thuật ngữ trước đây nói đến mục tiêu của đầu tư, trong khi thuật ngữ thứ hai liên quan đến cấu trúc của nó.

Một quỹ chỉ số là một quỹ có mục tiêu là theo dõi một chỉ số thị trường. Cấu trúc của nó có thể là một quỹ tương hỗ hoặc một quỹ ETF. Ngược lại, một quỹ tương hỗ là một công ty thu tiền từ nhiều nhà đầu tư và sử dụng nó để mua cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác để xây dựng danh mục đầu tư nắm giữ. Cổ phiếu nhà đầu tư trong quỹ tương hỗ đại diện cho một phần của những cổ phần đó.

So sánh quỹ chỉ số và quỹ hỗ tương

So sánh quỹ chỉ số và quỹ hỗ tương

Không giống như trường hợp với các quỹ chỉ số, mục tiêu đầu tư thay đổi theo quỹ tương hỗ và không nhất thiết phải theo dõi lợi nhuận chỉ số. Ví dụ, với các quỹ chứng khoán, mục tiêu thường là đạt được lợi nhuận trên trung bình có khả năng vượt quá chỉ số thị trường.

Và mặc dù một quỹ tương hỗ chỉ số được quản lý thụ động, cũng có các quỹ tương hỗ được quản lý tích cực. Các quỹ tương hỗ như vậy có khả năng tạo ra chi phí cao hơn, thuế và có khả năng đa dạng hóa ít hơn so với các quỹ chỉ số, được đánh giá cao về chi phí thấp và hiệu quả thuế.

Quỹ chỉ số

– Mục tiêu là theo dõi lợi nhuận của chỉ số thị trường

– Quản lý thụ động

– Chi phí thấp và tiết kiệm thuế

Quỹ tương hỗ

– Mục tiêu là phụ thuộc vào quỹ và có thể là để đánh bại lợi nhuận thị trường

– Có thể được quản lý tích cực

– Có thể đắt hơn và tiết kiệm thuế

Số dư không cung cấp thuế, đầu tư, hoặc các dịch vụ tài chính và tư vấn. Thông tin đang được trình bày mà không xem xét các mục tiêu đầu tư, khả năng chịu rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai. Đầu tư liên quan đến rủi ro bao gồm cả việc có thể mất tiền gốc.

Leave a Reply