Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://smartworld.vn thuộc quyền sở hữu của Smart World VN

Chính Sách này mô tả cách Smart World VN tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Smart World VN (“người dùng”). Việc người dùng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Smart World VN được hiểu là người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Smart World VN.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

Khi người dùng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Smart World VN, tùy từng thời điểm, người dùng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin người dùng”).

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin người dùng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Smart World VN không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin người dùng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

Thông Tin người dùng, cũng như các thông tin trao đổi giữa người dùng và Smart World VN, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Smart World VN, riêng thông tin thẻ thanh toán của người dùng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Smart World VN bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

Smart World VN có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin người dùng. Smart World VN cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin người dùng khi người dùng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Smart World VN. Khi thu thập dữ liệu, Smart World VN thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin người dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin người dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Các thông tin thẻ thanh toán của người dùng được các đối tác cổng thanh toán của Smart World VN bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Smart World VN không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của người dùng trên các website thành phần của Smart World VN.

Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của người dùng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Smart World VN lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày người dùng đóng tài khoản trên Smart World VN. Sau khi thời hạn này kết thúc, Smart World VN sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

Người dùng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Smart World VN, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Smart World VN, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Smart World VN phát hiện người dùng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Smart World VN có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của người dùng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin người dùng

Smart World VN có quyền sử dụng các thông tin người dùng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin người dùng để:

  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho người dùng dựa trên nhu cầu và các thói quen của người dùng khi truy cập vào Smart World VN;
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa người dùng với Smart World VN, các website khác hoặc ngược lại;
  • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của người dùng trên Smart World VN;
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc liên kết với các website khác

Người dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Smart World VN trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Smart World VN tại https://smartworld.vn

Người dùng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi người dùng truy cập vào Smart World VN từ các website khác không phải là website chính thức của Smart World VN.

2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin người dùng

Smart World VN không cung cấp Thông Tin người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Smart World VN cung cấp dịch vụ/tiện ích cho người dùng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

Ngoài các trường hợp nêu trên, Smart World VN sẽ có thông báo cụ thể cho người dùng khi phải tiết lộ Thông Tin người dùng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Smart World VN cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin người dùng khi được sự đồng ý của người dùng.

Smart World VN có thể chia sẻ Thông Tin người dùng cho các mục đích sau:

  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Smart World VN có thể dùng Thông Tin người dùng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của người dùng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Smart World VN tiến hành khảo sát cần sự tham gia của người dùng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà người dùng cung cấp cho Smart World VN sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin người dùng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Smart World VN: Smart World VN có thể chuyển Thông Tin người dùng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ người dùng. Smart World VN cũng có thể trao đổi Thông Tin người dùng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin người dùng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của người dùng được Smart World VN sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại người dùng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của người dùng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, người dùng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi người dùng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  • Trao đổi Thông Tin người dùng với những đơn vị kinh doanh khác mà Smart World VN có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Smart World VN sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

2.6. Sử dụng Cookie

Smart World VN cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của người dùng khi truy cập và sử dụng tính năng của Smart World VN… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Smart World VN hiểu rõ nhu cầu, sở thích của người dùng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào người dùng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline và Email của Smart World VN